METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 895, 9.1.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Marraskuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiota

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat marraskuussa 5,6 miljoonaa kuutiometriä, 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä oli hyvin lähellä lokakuun hakkuita. Hakatusta puusta 83 prosenttia (4,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 12 prosenttia. Marraskuun hakkuut olivat viisi prosenttia enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,9 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden marraskuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 7 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 12 prosenttia isommat. Nousua oli erityisesti mäntytukin kohdalla. On mahdollista, että marraskuun hakkuita on pienentänyt leuto alkutalvi, mikä on vaikeuttanut erityisesti puun kuljetuksia metsistä.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli marraskuun puolivälissä noin 5 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla lähes 1 600. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-marraskuun hakkuut olivat yhteensä 53,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuumäärä on ennätyksellisen suuri.

Sahatavaramarkkinoiden korkeasuhdanne on siivittänyt tukkipuun hakkuut 19 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi (26,0 milj. m³). Kuitupuun kysyntäkin on ollut hyvä, ja hakkuut nousivat 9 prosenttia viimevuotisesta (27,1 milj. m³). Hakkuumäärien kasvu on kohdistunut yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat 18 prosenttia viimevuotista suuremmat.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli marraskuun lopussa 24,2 miljoonaa kuutiometriä, 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tukissa lisäystä oli 17, kuidussa 14 prosenttia. Lisäys kohdistui yksityismetsiin, joiden hakkuut kasvoivat runsaan viidenneksen viime vuodesta.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte