METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 881, 24.8.2007

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2007

Toimittaja: Martti Aarne

Hakatun puun varastot supistuivat 4 miljoonalla kuutiometrillä

Metsäteollisuuden valmiin puutavaran varastot olivat kesäkuun lopussa ennätysmäisen alhaalla. Hakattua puuta, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli varastoissa 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolmanneksen pienempi kuin kesävarastot keskimäärin vuosina 1997-2006. Viime vuodenvaihteessa puuta oli varastoissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä ja vuoden 2006 kesäkuussa 9,9 miljoonaa kuutiometriä. Varastotilasto sisältää tiedot vain hakatun puun varastoista, joten pystyvarastot ja keskeneräiset hankintakaupat jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Tuontipuu sisältyy lukuihin.

Ennätysmäisen vilkkaana käynyt puukauppa on nostanut pystyvarastojen osuutta metsäteollisuuden kokonaisvarastoista. Hakatun puun varastojen supistumista selittävät monet tekijät. Metsäteollisuuden tuotanto kävi vuoden alkupuoliskolla huippukierroksilla, mutta heikot korjuukelit vaikeuttivat puutoimituksia tehtaille. Myös tuontipuuta oli varastoissa aiempaa vähemmän: tammi-toukokuun 2007 tuontimäärä oli neljänneksen viimevuotista pienempi.

Kuitupuuta oli kesäkuun lopussa varastoissa lähes 4 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuvarastot vähenivät puulajista riippuen 34-57 prosenttia vuodentakaisesta. Hakkeen ja purun varastomäärä oli 0,8 miljoonaa kuutiometriä (-13 %). Tukkipuun varastotilanne oli ajankohtaan nähden normaali koivutukkia lukuun ottamatta. Mäntytukkia oli varastoissa kolmannes viimevuotista enemmän.

Kuva Varastot


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte