METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 854, 14.2.2007

Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2006

Toimittaja: Martti Aarne

Metsäteollisuuden puuvarastot supistuivat kolmanneksen

Metsäteollisuudella oli hakattua puutavaraa varastoissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2006 lopussa. Varastojen määrä supistui kolmanneksella eli 3,6 miljoonalla kuutiometrillä vuoden 2005 joulukuuhun verrattuna. Laskua selittävät useat tekijät. Leuto alkutalvi vaikeutti puunkorjuuta, ja vuoden 2006 markkinahakkuut jäivät 4 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi. Myös puun tuonti supistui. Toisaalta metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyi tuntuvasti tuotantomäärien kasvun takia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan keskimäärin 11 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna. Massa- ja paperiteollisuudessa saavutettiin tuotantoennätyksiä (kasvu 15 %), sitä vastoin puutuoteteollisuudessa tuotannon lisäys jäi 3 prosenttiin.

Yli 70 prosenttia teollisuuden hakatun puun varastoista oli kuitupuuta sekä massateollisuuden haketta ja purua. Kuitupuuta oli varastoissa kaikkiaan 4,1 miljoonaa kuutiometriä eli 44 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntykuidun osuus oli noin puolet kuitupuun kokonaisvarastoista. Tukkipuun varastot - 2,0 miljoonaa kuutiometriä - olivat ajankohdan normaalitasolla. Tukin varastot supistuivat tosin edellisestä vuodenvaihteesta 22 prosenttia eli 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukkia oli varastoissa reilut miljoona kuutiometriä.

Virallisia tilastotietoja julkaistaan vain metsäteollisuuden hakatun puun varastoista. Pystyvarastot ja toimittamattomat hankintakaupat ovat siten tilastoinnin ulkopuolella. Tuontipuu sisältyy lukuihin.

Kuva 1. Varastot


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte