METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 892, 11.12.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti edellisvuoden vauhdissa

Puu

Syyskuussa Suomeen tuotiin 1,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä vastasi viimevuotista ja oli kuluvan vuoden kuukausista kolmanneksi suurin. Venäjän puutullien korotukset eivät ole hiljentäneet raakapuun tuontia.

Tammi-syyskuun puun tuonti päätyi 12,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Syyskuuta lukuunottamatta puun tuonti on jäänyt joka kuukausi edellisvuotista vähäisemmäksi.

Tuontipuun hinnat ovat vuoden alusta lähtien nousseet voimakkaasti. Syyskuun hinnat antavat kuitenkin jo viitteitä nousun hidastumisesta tai taittumisesta. Koivu- ja kuusikuitupuun hinnat olivat vieläkin nousseet neljällä prosentilla edelliskuukaudesta, mutta mänty- ja kuusitukin hinnat olivat pudonneet prosentilla ja mäntykuitupuun säilyneet ennallaan. Kotimaisen puun kantohintojen nousu taittui heinäkuussa.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi-syyskuussa metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 9,3 miljardin euron arvosta. Ne muodostivat 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Suomen tavaravienti tammi-syyskuussa kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia mutta metsäteollisuustuotteiden vienti vain prosentin. Puutuoteteollisuuden viennin arvo kasvoi peräti 14 prosenttia mutta massa- ja paperiteollisuuden väheni 3 prosenttia.

Puutuoteteollisuuden viennin arvon kasvu selittyy pitkälti sahatavaran hinnan nousulla, joka alkoi vuoden 2006 kesällä. Kuluvan vuoden syyskuussa sahatavaran hinnan nousu kuitenkin pysähtyi. Paperiteollisuuden tärkeimmän vientituotteen eli aikakauslehtipaperin vientihinnat ovat lipuneet hiljalleen alaspäin jo pitkään, eikä syyskuu tehnyt tässä suhteessa poikkeusta. Vuoden 2002 alkuun verrattuna aikakauslehtipaperin reaalinen vientihinta jäi noin kolmanneksen halvemmaksi.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Reaalihinnat.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte