METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 886, 4.10.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Tuontipuun hinnat nousivat edelleen heinäkuussa

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa 1,7 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta. Määrä oli kuluvan vuoden suurin, vaikka venäläisen puun vientitullit nousivat heinäkuun alussa. Minimitulli kuusella, männyllä ja yli 15 senttimetrin läpimittaisella koivulla on korotuksen jälkeen 10 euroa kuutiometriltä ja haavalla 5 euroa kuutiometriltä. Venäläisen puun osuus tuonnista on supistunut. Viime vuosina sen osuus pysytellyt lähellä 80 prosenttia, mutta kuluvan vuoden heinäkuussa osuus jäi 63 prosenttiin.

Tuontipuun hinnat ovat nousseet vuoden alusta jyrkästi kaikilla puutavaralajeilla. Kuusitukki maksoi heinäkuussa rajalla keskimäärin 65 ja mäntytukki 60 euroa kuutiometriltä. Koivukuitupuun tuontihinta oli 50 euroa kuutiometriltä.

Puun tuonti tammi-heinäkuussa ylsi 9,7 miljoonaan kuutiometriin. Määrä jäi viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi-heinäkuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 7,3 miljardin euron arvosta. Suomen tavaraviennin arvosta metsäteollisuustuotteet muodostivat 19 prosenttia. Suomen koko tavaraviennin arvo on viime vuosina kasvanut metsäteollisuustuotteiden viennin arvoa nopeammin.

Sahatavaran vientihinta on noussut jyrkästi vuoden 2006 alusta lähtien. Kuluvan vuoden heinäkuussa mäntysahatavaran vientihinta ylsi 244 euroon kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 229 euroon kuutiometriltä. Sahatavarasta maksetut korkeat vientihinnat ovat heijastuneet myös kotimaisesta puusta maksettuihin kantohintoihin. Suomen sahatavaraviennin arvo oli tammi-heinäkuussa 1,0 miljardia euroa.

Paperien vientihinnat ovat edelleen pysyneet matalina. Paperiviennin arvo oli tammi-heinäkuussa 3,4 miljardia euroa.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Reaalihinnat.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte