METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 883, 5.9.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Tuontipuun hinta on noussut selvästi

Puu

Suomeen tuotiin puuta kesäkuussa 1,7 miljoonaa kuorellista kuutiometriä. Määrä oli kuluvana vuonna suurin tähän mennessä. Kesäkuu oli viimeinen kuukausi ennen Venäjältä tuodun puun tullimaksujen korotuksia. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla Suomeen tuodusta puusta 74 prosenttia oli peräisin Venäjältä.

Tammi–kesäkuussa maahamme virtasi 8,0 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta. Määrä oli neljänneksen pienempi kuin vuosi sitten mutta vastasi kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa. Tuontipuusta kolmannes oli koivukuitupuuta.

Kotimaisen puun hintakehityksen tavoin myös tuontipuun hinnat ovat nousseet kuluvan vuoden aikana. Vuoden alussa koivukuitupuun tuontihinta oli vielä 30 euroa kuutiometriltä, mutta se oli noussut kesäkuussa 43 euroon kuutiometriltä. Hinnat kehittyivät samansuuntaisesti myös muilla pääpuutavaralajeilla.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita tammi–kesäkuussa 6,2 miljardin euron arvosta. Vuoden ensimmäisen puoliskon vienti oli aavistuksen viime vuotista suurempi. Viennin arvosta 1,7 miljardia euroa tuli puutuoteteollisuudesta ja 4,6 miljardia euroa massa- ja paperiteollisuudesta.

Sahatavaran vientihinta on noussut jo puolitoista vuotta jyrkästi, mutta kesäkuussa nousu pysähtyi ja hinta jäi 237 euroon kuutiometriltä. Puutuotetollisuuden viennin arvo kasvoikin sahatavaraviennin vetämänä 16 prosentilla edellisvuodesta. Sahatavaran hyvä hinta on heijastunut metsäteollisuuden puunhankintaan kotimaisen ja ulkomaisen raakapuun hinnan nousuna.

Paperin-, kartongin ja niiden jalosteiden vientihinnat ovat olleet vuotista matalammat. Niinpä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo väheni kolmella prosentilla edellisvuodesta.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2007.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte