METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 879, 10.8.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti Venäjältä on supistunut kolmanneksen

Puu

Puuta tuotiin Suomeen toukokuussa 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi selvästi viimevuotista pienemmäksi, vaikka toukokuun tuonti oli kuluvan vuoden kuukausista vilkkainta.

Tammi–toukokuussa puun tuonti ylsi 6,4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä jäi 26 prosenttia viimevuotista vähäisemmäksi mutta vastasi suunnilleen edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa. Viime vuodesta tuontimäärä Suomen lähialueilta eli Venäjältä (–31 %), Ruotsista (–24 %), Latviasta (–20 %) ja Virosta (–17 %) väheni. Puun tuonti kauempaa eli Britanniasta, Uruguaysta, Liettuasta ja Saksasta lisääntyi, mutta nämä maat kattoivat yhdessäkin puun tuonnista vain 7 prosenttia.

Tammi–toukokuun tuontipuusta 75 prosenttia tuli Venäjältä. Vuosi sitten sen osuus tuontipuusumasta oli 80 prosenttia. Venäläisen puun osuus tuonnista onkin supistunut vähitellen vuodesta 2000 lähtien.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteita 5,1 miljardin euron arvosta, mikä oli prosentin viimevuotista enemmän.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo (1,4 mrd. €) kasvoi edellisvuodesta 15 prosentilla. Muutos johtui lähinnä sahatavaran vientihinnan jo puolitoista vuotta jatkuneesta jyrkästä noususta, ja suunta pysyi samana myös toukokuussa. Myös vanerin vientihinta on kehittynyt suotuisasti.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo tammi–toukokuussa ( 3,8 mrd. €) jäi kolme prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Paperilla niin hinta kuin määräkin jäivät viime vuotista alhaisemmiksi. Kartonkiviennin arvo kasvoi 3 prosentilla, mutta kasvua hillitsi vientihinnan aleneminen.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–toukokuussa 0,6 miljardin euron arvosta. Niiden tuonti lisääntyi 8 prosentilla edellisvuodesta.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2007.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte