METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 875, 5.7.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti väheni vuoden ensimmäisellä kolmanneksella
Venäläisen puun korotetut vientitullit astuivat voimaan heinäkuun alussa

Puu

Puuta tuotiin Suomeen huhtikuussa 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Kuluvan vuoden edellisten kuukausien tapaan määrä jäi selvästi viime vuotista pienemmäksi.

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella puun tuonti päätyi 4,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä väheni 1,9 miljoonalla kuutiometrillä (28 %) edellisvuodesta. Venäjän tuonti jäi 3,7 miljoonaan kuutiometriin (-31 %). Puuvirta Suomeen kutistui myös Latviasta (-21 %), Virosta (-13 %) ja Ruotsista (-26 %).

Puun tuontia vähentävät jatkossa Venäjän kaavailemat puun vientitullit. Heinäkuun alussa tullimaksu nousi männyllä, kuusella ja läpimitaltaan yli 15 cm koivulla vähintään 10 euroon kuutiometriltä, kun aiemmin tullia perittiin havupuusta 4 euroa kuutiometriltä. Myös haapa sai 5 euron tullimaksun. Venäjä aikoo korottaa puun vientitulleja seuraavan kerran ensi vuoden huhtikuussa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylsi tammi-huhtikuussa 4,1 miljardiin euroon. Suomen koko tavaraviennin arvo kasvoi 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta samaan aikaan metsäteollisuuden vienti pysyi entisellään.

Tärkeimmistä metsäteollisuuden tuoteryhmistä sahatavaran, vanerin ja kartongin viennin arvot kasvoivat. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta on noussut jyrkästi viime vuodesta, ja nousu jatkui edelleen huhtikuussa päätyen 228 euroon kuutiometriltä. Hinta oli yli neljänneksen vuoden takaista korkeampi.

Tammi-huhtikuussa puutuoteteollisuuden viennin arvo lisääntyi 15 prosentilla edellisvuodesta, mutta massa- ja paperiteollisuuden vienti supistui 4 prosentilla. Massa- ja paperiteollisuuden osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä oli 74 prosenttia.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2007.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte