METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 871, 13.6.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti on vähentynyt selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Puu

Maaliskuussa Suomeen tuotiin 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen tuonti jäi 3,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli selvästi keskimääräistä vähäisempää. Viimeksi vuonna 2000 vuoden ensimmäisen neljänneksen puun tuonti on jäänyt kuluvaa vuotta pienemmäksi.

Alkuvuoden puun tuonnista 79 prosenttia tuli Venäjältä. Latvian osuus oli 8 ja Viron 6 prosenttia. Maiden osuudet puun tuonnista olivat tavanomaisia.

Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka osuus tuonnista oli 34 prosenttia. Tuontipuun hinnat ovat nousseet vuotta aikaisemmasta. Männyn ja kuusen hinnat rajalla ovat nousseet koivua enemmän. Maaliskuussa koivukuitupuun hinta rajalla oli 31,7 euroa kuutiometriltä. Eniten maksettiin kuusitukista, 53,6 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta tammi-maaliskuussa 3 miljardin euron arvosta. Vienti oli suunnilleen viimevuotisella tasolla.

Puutuoteteollisuudessa sahatavaran hinta on viimeisen vuoden aikana noussut jyrkästi. Maaliskuussa nousu pysähtyi, ja keskihinta jäi edelliskuukauden lukemaan, 220 euroon kuutiometriltä. Sahatavaran suotuisan hintakehityksen vaikutuksesta puutuoteteollisuuden viennin arvo oli tammi-maaliskuussa 17 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli alkuvuonna 7 prosenttia vuoden takaista pienempi. Arvon väheneminen johtui lähinnä paperin vientimäärän supistumisesta. Paperin vienti kattoi 44 prosenttia Suomen metsäteollisuuden viennistä.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi-maaliskuussa 0,3 miljardin euron arvosta.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2007.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte