METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 866, 9.5.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2007

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa

Puu

Suomeen tuotiin helmikuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuontimäärä kasvoi tammikuusta neljäsosan, mutta jäi 10 prosenttia pienemmäksi kuin edeltävällä 10 -vuotiskaudella keskimäärin.

Tammi-helmikuussa maahamme tuotiin puuta yhteensä 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Se oli pienin määrä sitten vuoden 2000, ja peräti 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006. Alkuvuonna tuodusta puusta 80 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latviasta tuli 7 ja Virosta 6 prosenttia puusta. Vuosi sitten Venäjän osuus oli 78, Latvian 9 ja Viron 5 prosenttia.

Koivukuitupuu oli tammi-helmikuussa totutusti tärkein tuontipuutavaralaji. Sen osuus tuontipuusta oli 35 prosenttia. Seuraavina tulivat hake ja kuusikuitupuu 14 prosentin osuuksilla.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin helmikuussa metsäteollisuustuotteita vain 0,9 miljardin euron arvosta. Tammi-helmikuussa viennin suuruus oli edellisvuoden tapaan 2,0 miljardia euroa.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo nousi tammi-helmikuussa sahatavaran (+21%) ja vanerin (+13%) vetämänä lähes viidesosan korkeammaksi kuin vuotta aikaisemmin. Mäntysahatavaran keskimääräinen vientihinta oli helmikuussa 225 ja kuusen 206 euroa kuutiometriltä. Mäntysahatavaran hinta oli 55 ja kuusen 43 euroa korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Paperiviennin arvo oli tammi-helmikuussa 8 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Syynä oli tärkeimpien tuoteryhmien vientimäärien ja -hintojen pieneneminen. Myös massaviennin arvo laski 4 prosenttia, vaikka valkaistun havusulfaatin vientihinta nousi vuoden aikana 15 prosenttia, eli 67 euroa tonnilta.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2007.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte