METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 862, 18.4.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2007

Puun tuonti hiipui tammikuussa alle miljoonan kuutiometrin

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa ainoastaan 0,9 miljoonaa kuutiota puuta. Tuontimäärä tippui edellisvuodesta kaksi viidesosaa ja oli 14 prosenttia pienempi kuin edeltävällä 10 -vuotiskaudella keskimäärin.

Kuusitukin keskimääräinen tuontihinta ponnahti tammikuussa lähes 53 euroon, ja mäntytukin hinta 50 euroon kuutiometriltä. Kuusikuitupuu maksoi rajalla 38, mänty 34 ja koivu 30 euroa kuutiolta. Havutukkien ja mäntykuitupuun keskimääräiset hinnat nousivat viime vuoden tammikuusta 11-13 prosenttia, kuusikuitupuun 20 prosenttia. Hakkeen ja koivujen tuontihinnat laskivat 2 prosenttia.

Suomesta vietiin tammikuussa hieman yli 0,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli kuukausitasolla melko tavanomainen.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammikuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tammikuussa hieman alle puolet metsäviennin arvosta tuli papereista. Paperiviennin arvo laski edellisvuodesta 3 prosenttia etenkin aikakauslehtipaperin vientimäärän ja -hinnan pienentyessä. Päällystetyn aikakauslehtipaperin vientihinta laski vuoden aikana 28 ja päällystämättömän 17 euroa tonnilta. Päällystetty hienopaperi halpeni peräti 35 euroa. Päällystämätön hienopaperi, kraftlaineri ja fluting kallistuivat noin 20 euroa.

Valkaistun havusulfaatin vientihinta oli tammikuussa 53 euroa korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Sen osuus massaviennistä kasvoi lähes kolmeen neljäsosaan. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta nousi 213 euroon kuutiometriltä. Se oli noin viidesosan, eli 35 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2007.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte