METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 855, 13.3.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Suomeen tuotiin 19,8 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2006
Metsäteollisuuden vienti nousi 12,5 miljardiin euroon

Puu

Puun tuonti Suomeen väheni vuoden 2006 loppupuoliskon aikana tasaisesti ja oli joulukuussa enää 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Tuontimääriä pienensivät Venäjän hakkuita hankaloittaneet sateet ja leuto keli.

Suomeen tuotiin vuonna 2006 kuukausittaisen ennakkotietosarjan mukaan puuta 19,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin ja 7 prosenttia pienempi kuin ennätysvuonna 2005. Siihen verrattuna pyöreän havupuun tuonti väheni 14 ja lehtipuun 3 prosenttia. Koivukuitupuu säilyi selvästi tärkeimpänä tuontipuutavaralajina (6,7 milj. m3). Tuontihakkeen määrä kasvoi 3 prosenttia 2,6 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 78 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 8 Latviasta ja 6 Virosta. Tuontipuun yhteenlaskettu arvo rajalla oli noin 690 miljoonaa euroa.

Suomesta vietiin vuonna 2006 puuta yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mistä lähes miljoona kuutiota Ruotsiin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuutuotteita vietiin vuonna 2006 Suomesta 12,5 miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli reaalisesti kaikkien aikojen toiseksi suurin vuoden 2000 jälkeen. Vuoteen 2005 verrattuna vienti kasvoi lähes kuudesosan - silloin tosin pitkät työriidat pienensivät metsäsektorin tuotantoa ja vientiä. Metsäteollisuuden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta oli vuosina 2005 ja 2006 viidesosa, kun vielä vuosituhannen vaihteessa se oli neljännes.

Massa- ja paperiteollisuus kerrytti vuonna 2006 runsaat kolme neljäsosaa, ja paperivienti yksin noin puolet metsäteollisuusviennin arvosta. Keskeisimpien paperi- ja kartonkituotteiden keskimääräiset vientihinnat pysyivät parin edellisen vuoden tapaan melko matalina. Valkaistun sulfaattisellun, flutingin ja sahatavaran hinnat jatkoivat nousua.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin vuonna 2006 maahamme 1,3 miljardin euron arvosta.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte