METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 852, 8.2.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa

Puu

Suomeen tuodun puun määrä on vähentynyt kesän jälkeen tasaisesti, ja marraskuussa se tippui alle 1,5 miljoonaan kuutiometriin. Kuukauden tuontimäärä oli pienin sitten tammikuun 2005. Leuto ja sateinen alkutalvi hankaloitti myös Venäjän hakkuita ja kuljetuksia, ja supisti puun vientiä Suomeen.

Tammi-marraskuussa tuotiin maahamme puuta yhteensä 18,7 miljoonaa kuutiometriä. Se oli miljoona kuutiota, 5 prosenttia, vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin tuontimäärä pieneni eniten, peräti 22 prosenttia, ja muiden keskeisten havupuutavaralajien 12–14 prosenttia. Lähes kokonaan havupuusta tehdyn hakkeen tuonti kasvoi kuitenkin 4 prosenttia. Lehtipuun tuontimäärä pysyi ennallaan.

Vuoden 2006 puuntuonti nousee ennakkoarvion mukaan niukasti yli 20 miljoonan kuutiometrin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta marraskuussa tavanomaisesti 1,1 miljardin euron arvosta. Se oli 20 prosenttia tavaraviennin koko arvosta.

Suomesta viedyn mäntysahatavaran keskihinta oli marraskuussa 201, ja kuusen 192 euroa kuutiometriltä. Vuoden 2005 marraskuussa männyn hinta oli 169 ja kuusen 164 euroa. Tammi–marraskuussa 2006 sahatavaran keskimääräinen vientihinta kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta.

Sellun vientimäärät ja -hinnat pysyttelivät marraskuussakin korkeina. Tammi–marraskuussa Suomesta vietiin massaa 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä huippuvuonna 2004. Keskimääräinen vientihinta nousi 10 prosenttia vuodesta 2005. Papereiden, kartonkien ja niiden jalosteiden yhteenlasketut vientimäärät ja keskimääräiset hinnat nousivat marraskuussa hieman lokakuuhun verrattuna.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte