METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 849, 10.1.2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Tammi-lokakuun puuntuonti jäi 4 prosenttia edellisvuodesta

Puu

Suomeen tuotiin lokakuussa 1,5 miljoonaa kuutiota puuta. Kuukausittain tuodun puun määrä on laskenut kesän jälkeen tasaisesti ja oli lokakuussa 22 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin (kuva 1).

Tammi-lokakuussa tuotiin puuta yhteensä 17,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuusitukin tuontimäärä pieneni peräti 20 prosenttia ja muiden tärkeimpien havupuutavaralajien 12 prosenttia. Lähes kokonaan havupuuta olevan hakkeen tuontimäärä kasvoi 6 prosenttia ja koivukuitupuun tuonti prosentin.

Mäntykuitupuun tuontihinta jatkoi nousua ja kohosi lokakuussa lähes 35 euroon kuutiometriltä. Hinta oli 14 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli lokakuussa melko tavanomaisesti 1,1 miljardia euroa. Papereiden osuus siitä oli puolet, ja kaikkien massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden yhteensä 77 prosenttia.

Suomesta vietiin tammi-lokakuussa massaa, paperia ja kartonkia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Huippuvuoteen 2004 verrattuna paperin vienti kasvoi prosentin, kartonkin 4 ja massan peräti 20 prosenttia. Papereiden, kartonkien ja niiden jalosteiden hinnat pysyivät tammi-lokakuussa matalalla, mutta massojen keskimääräinen vientihinta nousi edellisvuodesta 10 prosenttia.

Sahatavaran vientihinnat jatkoivat nousua ja mäntysahatavaran keskimääräinen yksikköarvo ylitti lokakuussa 200 euroa kuutiometriltä. Mäntysahatavaran vientihinta oli 23 prosenttia ja kuusen 17 prosenttia korkeampi kuin viime joulukuussa.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte