METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 893, 19.12.2007

Puukauppa, marraskuu 2007

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa väheni jyrkästi marraskuussa

Yksityismetsien puukaupan määrät ovat jyrkässä laskussa. Marraskuu kuuluu yleensä puukaupan vilkkaimpiin kuukausiin, mutta tästä vuodesta tuli poikkeus. Marraskuussa puuta tuli yksityismetsistä markkinoille vain 2,1 miljoonaa kuutiometriä eli puolet ajankohdan normaalimäärästä. Etenkin tukkipuun kysyntä oli vähäistä. Viime vuonna marraskuun ostot nousivat 5,3 miljoonaan kuutiometriin. Joulukuun alkupuolella puukauppa on edelleen hiipunut, ja viikoittaiset ostomäärät putosivat alle 0,4 miljoonan kuutiometrin.

Puukaupan supistumista selittää pitkälti sahateollisuuden suhdannehuipun taittuminen. Puukauppaa käytiin alkusyksyyn asti ennätysmäisen vilkkaasti, mikä täytti teollisuuden puuvarastot. Lyhyeksi jääneen viime talven jäljiltä teollisuudella on lisäksi korjaamattomia leimikoita. Tammi-marraskuun kumulatiivinen ostomäärä - 39,3 miljoonaa kuutiometriä - oli 30 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja viidenneksen vuosien 1997-2006 keskiarvon yläpuolella. Mäntytukin ostomäärät ovat tänä vuonna lisääntyneet lähes 50 prosenttia edellisvuodesta ja kuusitukin määrät 29 prosenttia. Kuitupuutavaralajeissa kasvua on ollut puulajista riippuen 18-28 prosenttia. Viime viikkojen alamäestä huolimatta kuluvan vuoden puukauppa on ylittämässä edellisen ennätyksen vuodelta 1997 (39,8 milj. m³).

Marraskuun keskimääräinen kantohintataso oli 4 prosenttia alempi kuin kuukautta aikaisemmin. Havutukin kantohinnat olivat korkeimmillaan kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin mäntytukista maksettiin keskimäärin 72 ja kuusitukista 74 euroa kuutiometriltä. Näistä noteerauksista mäntytukki oli pudonnut noin 8 euroa ja kuusitukki 10 euroa kuutiometriltä marraskuuhun tultaessa. Kuitupuumarkkinoilla ei vastaavaa laskua ole tapahtunut, vaan mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat olivat viime kesän tasolla.

Hankintapuusta maksettiin marraskuussa keskimäärin saman verran kuin lokakuussakin. Etenkin mänty- ja koivukuitupuun hankintahinnat ovat viime kuukausina nousseet. Kaikista kuitupuutavaralajeista maksettiin tienvarteen toimitettuna marraskuussa noin 3 euroa kuutiometriltä enemmän kuin viime kesänä. Myös havutukin keskimääräiset hankintahinnat olivat viimekesäistä korkeampia. Tällä hetkellä hankintakauppojen kuitupuulla on poikkeuksellisen hyvä markkinatilanne.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte