METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 890, 20.11.2007

Puukauppa, lokakuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa hiljenemässä

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kymmeneksen vähemmän kuin edellisvuonna ja lähes viidenneksen vähemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin lokakuussa. Hankintakaupan volyymi kuitenkin kasvoi. Usein juuri lokakuu on vuoden vilkkain puukaupan kuukausi, mutta ei vuonna 2007.

Tammi–lokakuun puukaupan volyymi, 37,2 miljoonaa kuutiometriä, on kuitenkin ennätyksellinen ja lähes 50 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kasvu on kohdistunut etenkin pystykauppaleimikoihin (+ 54 %), ja niissä havutukkiin. Hankintakaupan volyymin kasvu oli 18 prosenttia.

Puukaupan hiljeneminen näkyi lokakuussa kantohintojen 0–4 prosentin laskuina syyskuun keskihinnoista. Kuitenkin tammi–lokakuun kantohintataso oli edelleen hyvin korkea edellisvuoteen verrattuna. Havutukin keskikantohinnat olivat 36–38 prosenttia korkeammat ja kuitupuun hinnat 13–25 prosenttia korkeammat.

Korkeaan hintatasoon kotimaan raakapuumarkkinoilla on vaikuttanut myös puun tuonnin väheneminen, vaikka teollisuuden tuotanto on lähes ennätystasoa. Tammi–elokuussa havupuun tuonti väheni 24 ja lehtipuun tuonti 20 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte