METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 887, 16.10.2007

Puukauppa, syyskuu 2007

Toimittaja: Mika Mustonen

Tukkipuun hinnat loivassa laskussa

Puukauppa kävi syyskuussa normaaliin tahtiin. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 4,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa syyskuun kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa. Tammi–syyskuun ostokertymä, 32,9 miljoonaan kuutiometriä, oli kaikkien aikojen suurin. Syyskuun lopussa ostomäärät olivat jo suuremmat kuin koko viime vuoden puukauppa yhteensä. Puukaupan suhdannehuippu koettiin kesäkuussa, kun havutukin nopea hinnannousu toi puuta markkinoille 6,3 miljoonaa kuutiometriä.

Syyskuussa mänty- ja kuusitukin keskikantohinnat laskivat prosentin edellisestä kuukaudesta. Kesä-heinäkuun vaihteen hintahuipusta havutukkien hinnat ovat tulleet 3–4 prosenttia alaspäin. Laskusta huolimatta havutukeista maksetut keskihinnat olivat syyskuussa 40 prosenttia (20 €/m³) korkeammat kuin vuosi sitten, jolloin puun hinnat olivat jo nousussa. Syyskuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 69,8 ja kuusitukista 71,4 euroa kuutiometriltä.

Kuitupuun hinnat ovat kesän pienen notkahduksen jälkeen lähteneet uudelleen nousuun. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin syyskuussa kaksi prosenttia parempaa kantohintaa kuin kuukautta aiemmin. Kuusikuitupuun kantohinta pysyi vakaana. Mänty- ja koivukuitupuun syyskuun keskikantohinta oli noin neljänneksen korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuulla nousu jäi 13 prosenttiin. Kuitupuun hyvä kysyntä näkyi myös hankintahinnoissa. Hankintakaupoilla myydyn kuitupuun keskihinnat jatkoivat nousuaan prosentilla edelliskuusta.

Sahatavaramarkkinoiden korkeasuhdanne nosti tänä vuonna havutukkien reaalihinnat korkeammalle kuin vuosikymmeniin. Viime kuukausien keskihintoja korkeammalla ne ovat viimeksi olleet öljykriisin aikaan 1970-luvun puolivälissä. Kuitupuulla hintakehitys on pitkällä aikavälillä kulkenut hyvin eri tavoin kuin havutukeilla. Kuitupuun reaalihintojen 1990-luvun puolivälin jälkeen alkanut laskeva trendi on kääntynyt nousuksi. Mänty- ja koivukuitupuun reaalihinnat olivat syyskuussa silti edelleen noin 10 prosenttia alemmat kuin kymmenen vuotta sitten.

Hyvän kysynnän ja hintojen myötä vuoden 2007 puukauppa on kohoamassa kaikkien aikojen ennätykseen. Myös hakkuut olivat tammi–elokuussa ennätyksellisen suuret, ja hakkuumäärät yksityismetsissä kasvoivat 20 prosenttia edellisvuodesta. Puun tuonti oli puolestaan vähentynyt. Tammi–heinäkuussa tuontipuun määrä hiipui viime vuodesta viidenneksellä.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte