METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 884, 7.9.2007

Puukauppa, elokuu 2007

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukaupan hyvä vire jatkui

Vilkas puukauppavuosi sai jatkoa elokuussa. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 3,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli 40 prosenttia enemmän kuin elokuun kymmenen edellisen vuoden keskiarvo. Tammi–elokuun ostokertymä kohosi 28,4 miljoonaan kuutiometriin ja nosti ajankohdan puukauppamäärän uuteen ennätykseen.

Puukauppaa kiritti korkeana pysynyt hintataso. Havutukkien poikkeuksellisen jyrkkä hinnannousu taittui heinäkuussa, ja elokuussa mänty- ja kuusitukin keskihinnat laskivat 2–3 prosenttia. Pienestä pudotuksesta huolimatta sekä mänty- että kuusitukin koko maan keskikantohinnat ylittivät elokuussa edelleen 70 euron rajan ja olivat lähes 50 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Koivutukin hintakehitys on jäänyt kauas havutukeista. Koivutukista maksettiin elokuussa noin 48 euroa kuutiolta, 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös koivutukin kantohinta laski heinäkuusta 3 prosenttia.

Selluteollisuuden käyttämän kuitupuun hinnat kohosivat hieman edelliskuun notkahduksesta. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin elokuussa 1–2 prosenttia parempaa kantohintaa kuin kuukautta aiemmin, kuusikuidun kantohinta pysyi vakaana. Kuitupuun hyvä kysyntä näkyi myös hankintahintojen nousussa. Elokuussa hankintakaupoilla myydyn mänty- ja koivukuidun keskihinnat nousivat seitsemän prosenttia edelliskuusta.

Puukaupan ennakoidaan jatkuvan vilkkaana myös syksyllä. Vaikka tukkipuun hintahuippu saavutettiin kesä–heinäkuussa, on kaikkien puutavaralajien keskimääräinen hintataso edelleen yli kolmanneksen korkeampi kuin vuosi sitten. Sekä havusahatavaran että paperin ja kartongin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Teollisuuden puunkäyttö on korkealla tasolla ja metsäteollisuusyritysten ostotavoitteet kotimaasta ovat korkeammat kuin viime vuonna.

Kotimaisen puun kysyntää lisää osaltaan puun tuonnin väheneminen toista vuotta peräkkäin. Tammi–kesäkuussa Suomeen tuotiin neljänneksen vähemmän puuta kuin vuosi sitten. Kotimaan puumarkkinoiden tavoin myös tuontipuun hinnat ovat nousseet huomattavasti kuluvan vuoden aikana.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte