METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 876, 11.7.2007

Puukauppa, kesäkuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puukauppa ennätysvauhdissa kesäkuussa

Metsäteollisuus osti kesäkuussa puuta yksityismetsistä ennätykselliset 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 2,5-kertainen edellisvuoden vastaavaan määrään verrattuna. Kuukausitasolla kesäkuun puukaupan volyymi oli suurin sitten lokakuun vuonna 2002. Nousua toukokuusta oli lähes 60 prosenttia.

Tammi-kesäkuun puukaupan volyymi, 22,5 miljoonaa kuutiometriä, on ennätyksellinen ja lähes kaksinkertainen edellisvuodesta. Kasvu on kohdistunut pystykauppaleimikoihin (+ 105 %), ja niissä havutukkiin. Hankintapuun osuus alkuvuoden puukaupasta oli viimevuotista alempi (15 %).

Kesäkuun keskikantohinnat olivat 2-9 prosenttia toukokuun keskihintoja korkeammat. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna keskihintojen nousut olivat 15-52 prosenttia. Huomattavin muutos vuoden aikana oli sekä mänty- että kuusitukin keskikantohinnan 52 prosentin nousu. Tammi-kesäkuun keskikantohinnat olivat 12-39 prosenttia viimevuotista korkeammalla tasolla.

Havutukin kantohinnat ovat nyt reaalisestikin poikkeuksellinen korkeat viimeisen 30 vuoden aikana. Rakentamisen kasvu Euroopassa ja muuallakin on lisännyt sahatavaran kysyntää, ja 'perinteiseen tapaan' hinnannousu on ollut voimakas. Sahatavaran vientihinnan nousu on kuitenkin ollut paljon maltillisempi (+ 24 % tammi-huhtikuussa edellisvuodesta) kuin tukkien hinnannousu, eivätkä sahatavaran vientihinnat ole reaalisesti poikkeuksellisen korkeat. Samaan aikaan korkean kysynnän kanssa puunkorjuuolosuhteet ovat olleet huonot sekä Suomessa että Venäjällä. Se on vaikeuttanut tukin saantia ja nostanut hintoja.

Kuitupuunkin hinnat ovat nousseet, mutta maltillisemmin kuin tukkipuun, eivätkä kuitupuun hinnat nyt ole reaalisesti poikkeuksellisen korkeita viimeisen 30 vuoden aikana.

Hintojen nousuihin kotimaan raakapuumarkkinoilla on vaikuttanut myös puun tuonnin väheneminen, vaikka teollisuuden tuotanto on lähes ennätystasoa. Tammi-huhtikuussa havupuun tuonti väheni 37 ja lehtipuun tuonti 21 prosenttia edellisvuodesta. Venäjän havupuun vientitullien korotukset heinäkuun alussa ovat omiaan vähentämään kiinnostusta puun tuontiin.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte