METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 873, 15.6.2007

Puukauppa, toukokuu 2007

Toimittaja: Martti Aarne

Kuusitukki kallistui yli 6 euroa kuukaudessa

Puun kantohintojen huikea nousuvauhti jatkui toukokuussa, eikä hintakehitys kesäkuun alussakaan osoittanut hiipumisen merkkejä. Toukokuussa metsäteollisuus maksoi kuusitukista keskimäärin 68 euroa kuutiometriltä, mikä oli 6,3 euroa (10 %) enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Savo-Karjalan hinta-alueella eli Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsäkeskuksissa kuusitukin kuukausinousu lähenteli jo 8 euroa. Vuoden aikana kuusitukki on kallistunut lähes 20 euroa kuutiometriltä eli 41 prosenttia.

Myös mäntytukin kysyntä on huipussaan ja hintakuvaajat näyttävät jyrkästi ylöspäin. Toukokuun keskimääräinen kantohinta - 66,2 euroa kuutiometriltä - oli 5,6 euroa (9 %) korkeampi kuin kuukautta aiemmin. Myös mäntytukin kantohinnat ovat nousseet eniten Savo-Karjalan alueella. Mäntytukista maksetaan nyt yli 20 euroa kuutiometriltä enemmän (+44 %) kuin toukokuussa 2006.

Myös kuitupuiden kantohintojen nousu on viime kuukausina voimistunut, mutta kehitys on ollut mänty- ja kuusitukkia maltillisempaa. Kaikista kuitupuutavaralajeista maksettiin toukokuussa vajaat 4 euroa kuutiometriltä enemmän kuin vuosi sitten. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnoissa vuosinousu oli lähes 30 prosenttia, kuusikuitupuun kantohinnoissa jäätiin 16 prosenttiin.

Hintojen nousun vauhdittamana puukauppa on käynyt koko alkuvuoden erittäin vilkkaasti. Toukokuun loppuun mennessä puuta kertyi yksityismetsistä kaikkiaan 16,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli suurin ostomäärä sitten vuoden 1995. Kasvua viime vuodesta oli lähes 7 miljoonaa kuutiometriä eli 70 prosenttia. Vuoden 2006 alkua tosin hiljensi metsäverotuksen siirtymäkauden päättyminen.

Puukaupan kasvu on painottunut havutukkiin. Mänty- ja kuusitukkia tuli tammi-toukokuussa markkinoille 3,5 miljoonaa kuutiometriä (89 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuitupuun ostomäärät nousivat puulajista riippuen 46-60 prosenttia. Vaikka puukauppa on käynyt hyvin, lyhyeksi jäänyt talvi ja tuontipuumäärien supistuminen ovat vaikeuttaneet tehtaiden puuhuoltoa. Hankintapuun osuus yksityismetsien puukaupasta painui 19 prosenttiin, kun osuus vuosi sitten oli 26 prosenttia.

Puukaupan huipputahti on jatkunut myös kesäkuun alkuviikkoina. Viikoilla 22-23 teollisuus osti puuta yhteensä 2,4 miljoonaa kuutiometriä, kun vastaavaan aikaan viime vuonna ostot jäivät alle miljoonan kuutiometrin. Kantohinnat olivat edelleen vahvasti nousussa.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte