METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 868, 11.5.2007

Puukauppa, huhtikuu 2007

Toimittaja: Mika Mustonen

Puun hintojen nousuvauhti kiihtyi huhtikuussa

Puun hintojen nousu siivitti puukauppaa huhtikuussa. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 2,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli huomattavasti enemmän kuin huhtikuussa yleensä. Tammi–huhtikuun ostokertymä kohosi 12,3 miljoonaan kuutiometriin ja nosti vuoden neljän ensimmäisen kuukauden puukaupan kaikkien aikojen vilkkaimmaksi. Kun puukauppa viime vuoden alkupuolella kävi pinta-alaverotuksen loputtua puolestaan nihkeästi, ylittyi vuodentakainen tammi–huhtikuun ostomäärä peräti 62 prosentilla.

Puun hintojen nousu kiihtyi kaikissa puutavaralajeissa. Huhtikuun kantohintataso oli keskimäärin noin 4 prosenttia korkeampi kuin maaliskuussa. Hankintakauppojen puu kallistui keskimäärin 2 prosenttia.

Puukaupan veturina toimivien havutukkien kantohinnat rikkoivat huhtikuussa jo uuden haamurajan: mäntytukista maksettiin koko maassa keskimäärin 60,6 ja kuusitukista 61,7 euroa kuutiometriltä. Molempien hinnat nousivat 5 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Toukokuun ensimmäisellä viikolla mänty- ja kuusitukin keskihinta nousi uudelle kymmenluvulle jo kaikilla hinta-alueilla Lappia lukuun ottamatta. Kuitupuiden hintojen nousu oli lähes samaa luokkaa. Koivukuitupuusta maksettiin huhtikuussa 5 prosenttia ja mäntykuitupuusta 4 prosenttia parempaa hintaa kuin maaliskuussa. Kuusikuitupuussa hinnannousu edelliskuusta jäi kahteen prosenttiin.

Kantohintojen nousu vuoden aikana on ollut huikea. Mäntytukista maksettiin huhtikuussa keskimäärin 35 prosenttia (15,6 €/m³) enemmän kuin vuosi sitten. Kuusitukin hinta nousi 29 prosenttia (14,0 €/m³). Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinnat kohosivat 23–24 prosenttia vuoden takaisesta. Kuusikuitupuu kallistui hieman vähemmän, 13 prosenttia. Kuitupuulajeilla kuutiohintoihin on tullut vuodessa noin kolme euroa lisää.

Sahateollisuuden korkeasuhdanne ja puun ennätyskorkea hintataso luovat edellytyksiä puukaupan jatkumiselle vilkkaana. Sahojen tuotantomäärä lisääntyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä neljä prosenttia vuodentakaisesta. Myös paperin- ja kartongin tuotanto lisääntyi keskimäärin kaksi prosenttia. Sellun tuotantomäärä puolestaan laski kolme prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sillä tehtaita vaivasi ajoittainen pula raaka-aineesta. Myös sahat ovat kärsineet tukkipulasta, joka osittain johtuu lyhyeksi jääneestä talvikorjuukaudesta.

Puun vuosihinnat 2006 metsäkeskuksittain on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 860 (11.4.2007).

Kuvat 1–4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte