METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 858, 16.3.2007

Puukauppa, helmikuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Puun hinnat edelleen nousussa

Metsäteollisuus osti helmikuussa puuta yksityismetsistä 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Se on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, mutta vuoden 2006 alkupuolella puukauppaa hiljensi metsäverojärjestelmän siirtymäkauden päättyminen. Edeltävänä 10 vuotena helmikuun puukaupan volyymi on keskimäärin ollut 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Kun tammikuun puukauppa oli poikkeuksellisen vilkasta, tammi-helmikuun puukaupan määrä, 7,4 miljoonaa kuutiometriä, oli lähes kaksinkertainen edellisvuodesta ja kolmanneksen enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Edellisvuodesta voimakkaimmin kasvoi mäntytukin kauppa. Hankintakaupan volyymi tammi-helmikuussa oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä eli 18 prosenttia koko puukaupasta.

Noin vuosi sitten pääsääntöisesti aleneva hintakehitys kääntyi nousuun, erityisen voimakkaasti havutukin kohdalla. Havutukeilla myös euromääräiset hinnannousut ovat korkeat, noin 10 euroa kuutiolta viimeisen 12 kuukauden aikana. Taustalla ovat sahatavaran nousseet hinnat. Myös kuitupuulajien suhteelliset hinnannousut ovat olleet korkeat, mutta euromääräisesti tukkipuulajeja paljon pienemmät. Myös hankintahinnat ovat nousseet, mutta vähemmän kuin pystykauppapuun. Alueellisesti katsoen nouseva hintakehitys on ollut suhteellisesti selvästi voimakkainta Lapissa.

Puun vuosihinnat 2006 metsäkeskuksittain julkaistaan huhtikuun alkupuolella

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte