METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 853, 14.2.2007

Puukauppa, tammikuu 2007

Toimittaja: Martti Aarne

Mäntytukki on kallistunut yli 10 euroa vuoden aikana

Yksityismetsien puukauppa käy nyt huippuvauhdilla ja hinnatkin ovat edelleen nousussa. Tammikuussa puuta tuli markkinoille ajankohdan ennätysmäärä, 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna vastaavaan aikaan puukauppa jäi 2,0 miljoonaan kuutiometriin ja vuosina 1997–2006 tammikuun keskimääräinen ostomäärä oli noin 3 miljoonaa kuutiometriä. Eniten edellisvuodesta kasvoivat kuusi- ja mäntytukin ostomäärät. Vertailussa on kuitenkin muistettava, että vuoden 2006 alussa puun tarjonta oli normaalia vähäisempää metsäverotuksen siirtymäkauden päätyttyä.

Kanto- ja hankintahintojen nousu jatkui vahvana tammikuussa. Sahateollisuuden hyvä markkinatilanne heijastuu myös puumarkkinoille: mänty- ja kuusitukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 1,3 euroa kuutiometriltä enemmän kuin joulukuussa 2006. Eri kuitupuutavaralajien kantohinnat nousivat 0,3 euroa kuutiometriltä.

Koko maan keskimääräinen kantohintataso oli tammikuussa 18 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Mäntytukki kallistui vuoden aikana keskimäärin 23 prosenttia eli 10,2 euroa kuutiometriltä. Kuusitukin kantohinnoissa vuosinousu oli 17 prosenttia (8,2 €/m³). Myös kuitupuun kantohinnat ovat kesästä 2006 alkaen kohonneet nopeasti. Mäntykuitupuusta maksetaan nyt 22 prosenttia korkeampia kantohintoja kuin tammikuussa 2006. Koivukuitupuun koko maan kantohinta nousi lähes samaa tahtia (+20 %), kuusikuitupuulla korotukset olivat maltillisempia (+12 %).

Myös hankintakauppojen puu käy hyvin kaupaksi ja hintataso on vahvistunut. Hankintahinnat nousivat vuoden aikana keskimäärin 14 prosenttia. Viime kuukausina nousu on painottunut mänty- ja kuusitukkiin. Pitkään jatkunut puun hintojen nousu luo edellytyksiä vilkkaalle puukauppavuodelle 2007. Monet metsäteollisuusyritykset ovat ilmoittaneet viime vuotta suuremmista kotimaan puumäärätavoitteista. Kaikilla puutavaralajeilla on nyt kysyntää.

Puun vuosihinnat 2006 metsäkeskuksittain julkaistaan huhtikuun alkupuolella

Kuvat 1–4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte