METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 850, 15.1.2007

Puukauppa, joulukuu 2006

Toimittaja: Mika Mustonen

Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä

Vilkkaan puukauppasyksyn jälkeen markkinat hiljenivät normaaliin tapaan joulukuussa. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä vastaa suunnilleen joulukuun keskiarvoa tällä vuosikymmenellä. Koko vuoden ostomäärä kasvoi edellisvuodesta 11 prosenttia (3,1 milj. m³) ja päätyi 32,4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä on lähes sama kuin viitenä viime vuonna keskimäärin. Metsäteollisuuden yksityismetsien puumäärätavoitteesta jäi saavuttamatta noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä johtuen myös talvileimikoiden ostot vähenivät loppuvuodesta.

Hankintakauppojen puuta markkinoille tulleesta puusta oli 4,8 miljoonaa kuutiometriä, 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Hankintakauppojen osuus koko puukaupasta putosi 15 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 20 prosenttia.

Joulukuun puukauppaa käytiin edelleen nousevin hinnoin. Koko maan keskikantohinnat kohosivat marraskuusta kaikissa puutavaralajeissa 1–2 prosenttia lukuun ottamatta koivutukkia, jonka hinta pysyi vakaana. Mäntytukin keskikantohinta oli joulukuussa jo 22 prosenttia (9,5 €/m³) korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusitukin hinta kohosi vuoden aikana 16 prosenttia (7,3 €/m³). Kuusitukin koko maan keskikantohinnan uudeksi ennätykseksi kirjattiin joulukuussa 53,9 euroa kuutiometriltä. Vanerikoivun hinta nousi sahatukkeja maltillisemmin, ja koivutukista maksettiin joulukuussa 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuitupuulajeista nousi vuoden aikana eniten mäntykuitupuun keskikantohinta (14 %), ja lähes yhtä suuri oli nousu myös koivukuitupuun hinnassa (13 %). Kuusikuitupuun keskihinta kohosi vuoden aikana 10 prosenttia.

Vuoden 2006 nimellinen kantohintataso nousi edellisvuodesta 7,7 prosenttia. Vuotta aiemmin nousu jäi alle prosentiin. Vuositason vertailussa mäntytukin keskihinta kohosi 10 prosenttia ja kuusitukin 8 prosenttia. Kuitupuu kallistui edellisvuoden tasosta 5–6 prosenttia.

Teollisuuden puunkäytön arvioidaan pysyvän korkealla tasolla ja puun kysynnän jatkuvan hyvänä myös vuonna 2007. Tavallista pitempään jatkuneista huonoista korjuukeleistä johtuen on osa talvileimikoista jäänyt korjaamatta, mikä suuntaa lähiaikojen kysyntää etenkin kelirikkoaikana hakattaviin leimikoihin.

Puun vuosihinnat 2006 metsäkeskuksittain julkaistaan huhtikuun alkupuolella

Kuvat 1–4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte