METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 869, 25.5.2007

Raakapuun käyttö 2006

Toimittaja: Veli Suihkonen

Raakapuuta käytettiin ennätykselliset 82,6 miljoonaa kuutiometriä

Raakapuun kokonaiskäyttö, 82,6 miljoonaa kuutiometriä, ylitti miljoonalla kuutiometrillä aikaisemman ennätyksen vuodelta 2004. Metsäteollisuuden puunkäyttö palautui normaalitasolle edellisvuoden massa- ja paperiteollisuuden tuotantoseisokeista johtuneen notkahduksen jälkeen. Tuontiraakapuuta käytettiin metsäteollisuudessa yhteensä ennätykselliset 19,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2006. Kotimaisen raakapuun käyttö lisääntyi edellisvuodesta 6,5 miljoonalla kuutiometrillä 56,4 miljoonaan kuutiometriin, mutta silti kotimaisen raakapuun käytössä jäätiin jälkeen ennätysvuosista. Selluteollisuus lisäsi merkittävästi kotimaisen kuitupuun käyttöä. Myös kotimaisen tukkipuun käyttö sahateollisuudessa lisääntyi reilulla miljoonalla kuutiometrillä.

Vuonna 2006 raakapuuta käytettiin metsäteollisuudessa ennätykselliset 75,5 miljoonaa kuutiometriä. Kasvu johtui suurimmalta osin selluteollisuuden yli viiden miljoonan kuutiometrin käytön lisäyksestä. Myös mekaanisen massan valmistuksessa käytettiin yli miljoona kuutiometriä enemmän puuta. Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi massateollisuudessa 23 prosenttia, mutta ei aivan saavuttavut vuoden 2004 ennätystä. Samoin tuontipuun käyttö massateollisuudessa lisääntyi 12 prosentilla 14,9 miljoonaan kuutiometriin.

Massateollisuus käytti puuta 53,9 miljoonaa kuutiometriä. Lisäys edellisvuodesta oli 7,1 miljoonaa kuutiometriä. Selluteollisuus kasvatti raakapuun käyttöä reilut viisi miljoonaa kuutiometriä. Eniten selluteollisuus lisäsi kotimaisen mäntykuitupuun käyttöä, 3,1 miljoonalla kuutiometrillä. Tuontimäntykuitupuun käyttö väheni 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Myös koivu- ja haapakuidun käyttö selluteollisuudessa kasvoi 1,6 miljoonaa kuutiometriä 12,8 miljoonaan kuutiometriin. Mekaaninen massateollisuus lisäsi puunkäyttöä 1,7 miljoonalla kuutiometrillä

Puutuoteteollisuus käytti raakapuuta 32,0 miljoonaa kuutiometriä, josta tuontipuun osuus oli 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Puutuoteteollisuuden kotimaisen raakapuun käyttö lisääntyi 27,7 miljoonaan kuutiometriin, mutta tuontiraakapuun käyttö väheni vuodesta 2005. Teollisuussahat sahasivat kaikkiaan 25,4 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, josta pikkutukkien osuus oli 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen tukin käyttö teollisuussahoilla lisääntyi reilulla miljoonalla kuutiometrillä, josta mäntytukin osuus oli 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Tuontitukin osuus sahateollisuudessa laski 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Muiden puutuoteteollisuuden toimialojen puunkäyttö pysyi lähes ennallaan.

Alueellisesti tarkasteltuna puunkäyttö kasvoi eniten Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan (Rannikko) ja Lapin metsäkeskusten alueilla. Kaakkois-Suomessa kuitupuun käyttö massa- ja paperiteollisuudessa kasvoi 20 prosenttia, 15,0 miljoonaan kuutiometriin. Pohjanmaalla selluteollisuus käytti kuitupuuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Samoin Lapissa selluteollisuus lisäsi kuitupuun käyttöä 13 prosentilla, 5,6 miljoonaan kuutiometriin.

Aikaisempiin tilastotiedotteisiin verrattuna taulukoihin on lisätty lämpö- ja voimalaitosten käyttämä raakapuun osuus metsähakkeesta, joka koostuu karsitusta rangasta, karsimattomasta pienpuusta ja järeästä runkopuusta. Vuonna 2006 energialaitokset käyttivät 0,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta.

Kuva 1. Puun käyttö


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte