METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 891, 28.11.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiota

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat lokakuussa 5,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi syyskuusta 9 prosenttia. Runsaat 80 prosenttia hakatusta puusta (4,6 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vajaat 10 prosenttia. Lokakuun hakkuut olivat 7 prosenttia yli edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 3,1 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Nousua edellisvuodesta oli 15 ja 8 prosenttia vastaavasti. Suurin muutos edellisvuodesta oli mäntytukin hakkuiden 24 prosentin kasvu.

Ammattimainen puunkorjuu työllisti lokakuun puolivälissä noin 5 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla lähes 1 600. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-lokakuun hakkuut olivat yhteensä 47,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hakkuumäärä on ennätyksellisen suuri.

Sahatavaramarkkinoiden korkeasuhdanne on siivittänyt tukkipuun hakkuut 21 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi (23,1 milj. m³). Kuitupuun kysyntäkin on ollut hyvä, ja hakkuut nousivat 9 prosenttia viimevuotisesta (24,4 milj. m³). Hakkuumäärien kasvu on kohdistunut yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat 20 prosenttia viimevuotista suuremmat.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli lokakuun lopussa 18,6 miljoonaa kuutiometriä, lähes viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Tukissa lisäystä oli 21, kuidussa 14 prosenttia. Lisäys kohdistui yksityismetsiin, joiden hakkuut kasvoivat runsaan neljänneksen viime vuodesta.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte