METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 888, 30.10.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiota

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat syyskuussa 5,2 miljoonaa kuutiometriä eli 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi elokuusta 4,5 prosenttia. Runsaat 80 prosenttia hakatusta puusta (4,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vain 8 prosenttia. Syyskuun hakkuut olivat 10 prosenttia suuremmat kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin syyskuussa.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,9 ja kuitupuun 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna määrät muuttuivat +23 ja +9 prosenttia, vastaavasti. Nousua oli erityisesti mäntytukissa (27 %). Syyskuussa hakattiin enemmän kuin minään muuna syyskuuna viimeisen 25 vuoden aikana. Tuskin aikaisemminkaan on nyt toteutuneisiin määriin ylletty syyskuussa.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli syyskuun puolivälissä noin 6 100 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 900.

Tammi-syyskuun hakkuut olivat yhteensä 41,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrä on ennätyksellisen suuri. Sahatavaramarkkinoiden korkeasuhdanne on siivittänyt tukkipuun hakkuita 22 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi. Kuitupuun kysyntäkin on ollut hyvä, ja hakkuut nousivat 9 prosenttia viimevuotisesta. Hakkuumäärien kasvu on kohdistunut yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat 20 prosenttia viimevuotista suuremmat.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli syyskuun loppuun mennessä 13,0 miljoonaa kuutiometriä, 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tukissa lisäystä oli 23 ja kuidussa 17 prosenttia. Lisäys kohdistui yksityismetsiin, joiden hakkuut kasvoivat kolmanneksen viime vuodesta

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte