METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 885, 28.9.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Elokuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiota

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat elokuussa 5,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähes 80 prosenttia (3,9 milj. m³), hakatusta puusta oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus jäi vain 7 prosenttiin. Elokuun hakkuut olivat 12 prosenttia yli edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,7 ja kuitupuun 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuodentakaisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun hakkuut olivat viidenneksen ja kuitupuun hakkuut kymmeneksen suuremmat. Elokuussa hakattiin enemmän kuin minään muuna elokuuna viimeisen 25 vuoden aikana. Tuskin aikaisemminkaan on nyt toteutuneisiin määriin ylletty elokuussa.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli elokuun puolivälissä noin 4 800 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 450. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-elokuun hakkuut olivat yhteensä 36,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrä on ennätyksellisen suuri. Sahatavaramarkkinoiden korkeasuhdanne on siivittänyt tukkipuun hakkuita 22 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi. Kuitupuun kysyntäkin on ollut hyvä, ja hakkuut nousivat 9 prosenttia viimevuotisesta. Alkuvuoden hakkuumäärien kasvu on kohdistunut yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat 20 prosenttia viimevuotista suuremmat.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli 7,8 miljoonaa kuutiometriä, lähes neljänneksen enemmän kuin vuosi sitten. Nousu oli sama sekä tukin että kuidun kohdalla. Heinä-elokuun hakkuiden kasvu kohdistui vahvasti yksityismetsiin.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte