METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 882, 29.8.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Heinäkuun hakkuut 3 miljoonaa kuutiota

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat heinäkuussa 2,8 miljoonaa kuutiometriä, 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kolme neljäsosaa hakatusta puusta (2,1 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 15 prosenttia. Heinäkuun hakkuut olivat 25 prosenttia suuremmat kuin heinäkuussa keskimäärin edeltävällä 10– vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,3 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuun 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 33 prosenttia ja kuitupuun 45 prosenttia suuremmat kuin edellisvuoden heinäkuussa. Hakkuut ovat yleensä heinäkuussa pienimmillään, nyt pudotusta kesäkuun määristä oli runsas nejännes. Heinäkuussa hakattiin enemmän kuin minään muuna heinäkuuna viimeisen 25 vuoden aikana. Tuskin aikaisemminkaan on nyt toteutuneisiin määriin ylletty heinäkuussa.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli heinäkuun puolivälissä noin 4 100 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–heinäkuun hakkuut olivat 31,7 miljoonaa kuutiometriä, eli 15 prosenttia viimevuotista enemmän. Määrä on ennätyksellisen suuri. Sahatavaramarkkinoiden korkeasuhdanne on siivittänyt tukkipuun hakkuita 23 prosenttia edellisvuotista suuremmiksi. Kuitupuun kysyntäkin on ollut hyvä, ja hakkuut nousivat 8 prosenttia viimevuotisesta. Alkuvuoden hakkuumäärien kasvu on kohdistunut yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat 19 prosenttia viimevuotista suuremmat.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte