METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 878, 7.8.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Kesäkuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiota

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat kesäkuussa 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli viidenneksen viimevuotista enemmän. Lisäys kohdistui erityisesti yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat lähes kolmanneksen edellisvuotta isommat. Lähes 80 prosenttia hakatusta puusta (3,1 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli viidennes. Kesäkuun hakkuut olivat 38 prosenttia suuremmat kuin kesäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,8 ja kuitupuun 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärät olivat 36 ja 38 prosenttia korkeammat kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Kesäkuussa hakattiin enemmän kuin minään muuna kesäkuuna viimeisen 25 vuoden aikana. Tuskin aikaisemminkaan on nyt toteutuneisiin määriin ylletty kesäkuussa.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli kesäkuun puolivälissä noin 4 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 200. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-kesäkuun hakkuut olivat 28,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 13 prosenttia yli viimevuotisen määrän. Kasvu kohdistui yksityismetsiin. Tukin hakkuissa oli 22 prosentin ja kuitupuun hakkuissa kuuden prosentin nousu.

Heinäkuussa 2006 alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli 54,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut olivat 26,4 ja kuitupuun hakkuut 27,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kuuden prosentin nousu, ja kuitupuun hakkuissa parin prosentin lasku. Mäntytukin hakkuut nousivat 10 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte