METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 874, 21.6.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 4,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli runsas kolmannes edellisvuotista enemmän. Huhtikuusta hakkuumäärä pieneni vain 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Runsas 75 prosenttia hakatusta puusta (3,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli neljännes. Toukokuun hakkuut olivat 40 prosenttia suuremmat kuin toukokuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Sekä tukki- että kuitupuun hakkuut olivat 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa nousua edellisvuodesta oli peräti 45 prosenttia ja kuitupuun hakkuissa 31 prosenttia. Vain kerran viimeisen 25 vuoden aikana toukokuun hakkuut ovat olleet suuremmat kuin vuonna 2007.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun puolivälissä noin 4 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 500.

Tammi-toukokuun hakkuut olivat 25,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa oli 22 prosentin ja kuitupuun hakkuissa neljän prosentin nousu edellisvuodesta. Hakkuiden kasvu on kohdistunut erityisesti yksityismetsiin.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli toukokuuhun mennessä 50,3 miljoonaa kuutiometriä eli lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin (+1 %). Tukin hakkuut olivat 24,5 ja kuitupuun hakkuut 25,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli viiden prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa neljän prosentin vähenemä. Huomattavin suhteellinen muutos oli mäntytukin hakkuiden 10 prosentin lisäys.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte