METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 870, 30.5.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun (teollisuuspuun) hakkuut olivat huhtikuussa 4,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia edellisvuotista vähemmän. Normaalisti hakkuumäärät pienenevät kevättä kohti: nyt väheneminen maaliskuusta oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä (- 28 %). 77 prosenttia hakatusta puusta (3,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 31 prosenttia. Huhtikuun hakkuut olivat kolme prosenttia pienemmät kuin huhtikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,9 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 9 prosenttia yli ja kuitupuun hakkuut 11 prosenttia alle edellisvuoden huhtikuun hakkuiden. Maaliskuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut supistuivat 25 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 30 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli huhtikuun puolivälissä noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-huhtikuun hakkuut olivat 20,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden alussa. Lisäys kohdistui yksityismetsiin. Tukin hakkuissa oli 18 prosentin lisäys kuitupuun hakkuiden pysyessä edellisvuoden tasolla.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli huhtikuuhun mennessä 46,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, vaikka yhtiöiden omien metsien hakkuut olivat nousseet 16 prosenttia. Tukin hakkuut olivat 22,5 ja kuitupuun hakkuut 23,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kolmen prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa kuuden prosentin vähennys. Puutavaralajeista huomattavin suhteellinen muutos oli kuusikuitupuun hakkuiden pieneneminen 12 prosenttia.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte