METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 865, 8.5.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat maaliskuussa 6,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Nousua helmikuusta oli 33 prosenttia. Hakatusta puusta 86 prosenttia (5,3 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 22 prosenttia. Maaliskuun hakkuut olivat pari prosenttia enemmän kuin maaliskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,5 ja kuitupuun 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli 7 prosentin lisäys ja kuitupuun hakkuissa yhden prosentin nousu edellisvuoden maaliskuusta. Helmikuuhun verraten tukkipuun hakkuut suurenivat 23 prosenttia, mutta kuitupuun hakkuut lähes 40 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli maaliskuun puolivälissä noin 5 300 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 500. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-maaliskuun hakkuut olivat 16,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 11 prosenttia yli edellisvuoden alun tason. Tukin hakkuissa oli 21 prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa kolmen prosentin nousu edellisvuodesta. Yhtiöt hieman vähensivät omien metsiensä hakkuita (- 10 %) viime vuoden poikkeuksellisen runsaista hakkuista.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli maaliskuuhun mennessä 41,6 miljoonaa kuutiometriä, eli pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat hieman pienemmät (- 4 %), Metsähallituksen hakkuut hieman suuremmat (+ 5 %) ja yhtiöiden omien metsien hakkuut selvästi suuremmat (+ 14 %) kuin edellisvuonna. Tukin hakkuut olivat 20,6 ja kuitupuun hakkuut 21,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli parin prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa viiden prosentin vähenemä. Huomattavin suhteellinen muutos oli kuusikuitupuun hakkuiden pieneneminen 11 prosenttia.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte