METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 859, 28.3.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat helmikuussa 4,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli pari prosenttia edellisvuotista enemmän. Hakkuut olivat 15 prosenttia pienemmät kuin tammikuussa. Hakatusta puusta 84 prosenttia (3,9 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vajaa viidennes. Helmikuun hakkuut olivat 11 prosenttia pienemmät kuin helmikuussa keskimäärin edeltävällä 10– vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,0 ja kuitupuun 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli viiden prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa yhden prosentin vähennys edellisvuoden helmikuusta. Tammikuuhun verraten tukkipuun hakkuissa oli lähes kolmanneksen vähennys, kun kuitupuun hakkuut säilyivät tammikuisella tasolla.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun puolivälissä noin 5 900 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 600. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi–helmikuun hakkuut olivat 10,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia edellisvuoden alkua enemmän. Tukin hakkuissa lisäystä oli lähes kolmanneksen ja kuitupuun hakkuissa viisi prosenttia.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7–30.6) kertymä oli helmikuuhun mennessä 35,4 miljoonaa kuutiometriä eli pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähennys kohdistui yksityismetsien hakkuisiin (- 7 %), kun Metsähallituksen hakkuissa oli 7 prosentin ja yhtiöiden omien metsien hakkuissa 25 prosentin nousu edellisvuodesta. Tukin hakkuut olivat 18,1 ja kuitupuun hakkuut 17,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli parin prosentin nousu, kun taas kuitupuun hakkuut vähenivät kuusi prosenttia edellisvuoden tasosta. Huomattavin suhteellinen muutos oli kuusikuitupuun hakkuiden pieneneminen 13 prosenttia.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte