METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 856, 13.3.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Tammikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat tammikuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 30 prosenttia edellisvuotista enemmän. Joulukuusta hakkuiden lisäys oli 28 prosenttia. Noin 80 prosenttia hakatusta puusta (4,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 14 prosenttia. Tammikuun 2007 hakkuut olivat 8 prosenttia suuremmat kuin tammikuun hakkuut edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Hakkuiden tarvetta alkuvuodesta kasvattivat loppuvuoden kehnot korjuukelit. Myös puukauppa on käynyt vilkkaasti.

Tukkipuun hakkuut olivat tammikuussa 2,8 ja kuitupuun 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli peräti 55 prosentin ja kuitupuun hakkuissa 11 prosentin lisäys edellisvuoden tammikuusta.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli tammikuun puolivälissä noin 6 400 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 900.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli tammikuuhun mennessä 30,8 miljoonaa kuutiometriä eli kolme prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut olivat selvästi pienemmät (- 8 %), mutta Metsähallituksen hakkuut nousivat edellisvuodesta kymmeneksen ja yhtiöiden omien metsien hakkuut kolmanneksen. Tukin hakkuut olivat 16,1 ja kuitupuun hakkuut 14,6 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat +1 ja -7 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli kuusikuitupuun hakkuiden 14 prosentin lasku.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte