METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 848, 3.1.2007

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2006

Toimittaja: Yrjö Sevola

Marraskuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat marraskuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä, 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä nousi lokakuusta prosentin verran. Hakatusta puusta 82 prosenttia (4,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 14 prosenttia. Marraskuun hakkuut olivat kolme prosenttia enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin

Tukkipuun hakkuut olivat 2,8 ja kuitupuun 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden marraskuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 9 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 12 prosenttia pienemmät. Vähennystä oli erityisesti kuusipuutavaralajien kohdalla. On hyvin mahdollista, että marraskuun hakkuita on pienentänyt lämmin syksy ja alkutalvi, mikä on vaikeuttanut erityisesti puun kuljetuksia metsistä.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli marraskuun puolivälissä noin 4 600 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 300. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-marraskuun hakkuut olivat yhteensä 46,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukkipuun hakkuissa (21,8 milj. m³) oli yhden prosentin vähennys ja kuitupuun hakkuissa (24,8 milj. m³) kolmen prosentin vähennys. Suurin suhteellinen muutos puutavaralajien kohdalla oli kuusikuitupuun hakkuiden väheneminen 7 prosenttia. Yksityismetsien hakkuut olivat kymmeneksen edellisvuotta pienemmät. Erityisesti yhtiöiden omista metsistä, mutta myös Metsähallituksen metsistä hakattiin viimevuotista enemmän.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli marraskuuhun mennessä 21,0 miljoonaa kuutiometriä, neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tukissa vähennystä oli neljä prosenttia, kuidussa viisi. Kuusikuidun hakkuissa oli huomattava, 12 prosentin vähennys. Yhtiöiden omien metsien hakkuissa oli yli kolmanneksen kasvu viime vuodesta.

Kuvat 1-3


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte