METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 835, 29.8.2006

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2006

Toimittaja: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 10 miljoonaa kuutiometriä kesäkuussa

Metsäteollisuudella oli kesäkuun lopussa runsaasti raakapuuta kaukokuljetusreittien varrella ja tehdasvarastoissa. Teollisuuden valmiin puutavaran varastot, hake ja puru mukaan lukien, olivat yhteensä 9,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli noin miljoona kuutiometriä suurempi kuin kesävarastojen taso vuosina 1996-2005 keskimäärin. Vuodenvaihteessa 2005/2006 puuta oli varastoissa reilut 11 miljoonaa kuutiometriä ja vuosi sitten kesäkuussa 10,3 miljoonaa kuutiometriä. Varastotilasto sisältää tiedot vain hakatun puun varastoista, joten pystyvarastot ja keskeneräiset hankintakaupat jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Tuontipuu sisältyy lukuihin.

Hakatun puun osuus teollisuuden kokonaisvarastoista kasvoi alkuvuoden aikana, koska hakkuut pysyivät edellisvuoden tasolla mutta puukauppa väheni noin viidenneksellä. Myös raakapuun tuonti väheni hieman. Havutukkia oli kesäkuussa varastossa lähes miljoona kuutiometriä eli yli kolmannes enemmän kuin vuosi sitten. Myös mäntykuitupuuta oli varastoissa reilusti viime kesää enemmän. Sitä vastoin hakatun lehtikuitupuun varastot vähenivät 32 prosenttia. Massateollisuuden hakkeen ja purun varastomäärä oli 1,0 miljoonaa kuutiometriä (-40 %).

Puun hintatilastoinnissa siirryttiin suuralueisiin
Puun hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa siirryttiin 1.7.2006 alkaen kuuteen hinta-alueeseen nykyisen metsäkeskusjaon asemesta. Uudet hinta-alueet - Etelä-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Kymi-Savo ja Lappi - muodostuvat nykyisistä metsäkeskuksista. Muutos johtuu kilpailupoliittisista syistä ja yksittäisten puun ostajien tietosuojaan liittyvistä tekijöistä. Vuosittaiset puun hinnat julkaistaan edelleen metsäkeskuksittain.
Puun hinnat heinäkuussa 2006 on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 833 (16.8.2006).
Lue lisää tiedotteesta:
www.metla.fi/tiedotteet/2006/2006-06-19-puun-hintaseuranta.htm

 

Kuva 1. Varastot


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte