METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 829, 7.7.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2005

Toimittaja: Aarre Peltola

Viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi -
Paperiteollisuuden työtaistelu vähensi metsäteollisuustuotteiden vientiä. Saksa oli tärkein kauppakumppani, Britannian osuus supistui

Puu

Vuosi 2005 oli jo viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti ylsi 21,5 miljoonaan kuutiometriin lisääntyen edellisvuodesta peräti 23 prosentilla. Samana vuonna Suomen metsistä hakattiin markkinapuuta 52,6 miljoonaa kuutiometriä, joten tuontipuun määrä vastasi noin kahta viidesosaa kotimaan hakkuista.

Tuontipuusta 79 prosenttia tuli Venäjältä. Vaikka venäläisen puun tuontimäärä onkin kasvanut jatkuvasti, sen osuus tuodusta puusta on supistunut vähitellen. Latvia (osuus 7 %) siirtyi Viron (6 %) edelle metsäteollisuutemme puunlähteenä. Ruotsin osuus nousi 3 prosenttiin, mistä valtaosa oli kuusikuitupuuta. Etelä-Ruotsissa korjattiin vuonna 2005 Gudrun-myrskyn vaurioittamaa puustoa.

Suomeen tuodusta puusta noin 70 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta. Tukkia Suomeen tuotiin vain Venäjältä ja lisäksi vähäisiä määriä Ruotsista. Baltian maista hankittu puu oli lähes yksinomaan kuitupuuta tai haketta. Puulajeista eniten tuotiin koivua, yhteensä 7,8 miljoonaa kuutiometriä. Kuusen tuonti (6,0 milj. m³) lisääntyi kuitenkin eniten viime vuodesta, kasvua oli peräti 46 prosenttia. Myös männyn tuonti (3,5 milj. m³) suureni 21 prosentilla.

Vuonna 2005 puuta vietiin Suomesta 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Vienti lisääntyi 38 prosentilla edellisvuodesta. Puolet viennistä oli mäntyä. Kaksi kolmasosaa puun viennistä meni Ruotsiin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 10,7 miljardin euron arvosta vuonna 2005. Viedyt määrät vähenivät selvästi kaikissa tuoteryhmissä paperiteollisuudessa käydyn työtaistelun vuoksi, minkä seurauksena metsäteollisuustuotteiden viennin arvo notkahti alaspäin 10 prosentilla edellisvuodesta. Samaan aikaan Suomen koko tavaravienti kasvoi 7 prosentilla. Puolet metsäteollisuustuotteiden vientituloista kertyi paperista. Paperin hinnan useita vuosia jatkunut lasku pysähtyi vuonna 2005.

Suomen tärkein metsäteollisuustuotteiden ostaja oli edellisvuosien tapaan Saksa 17 prosentin osuudellaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Saksan osuus on vaihdellut 17-19 prosentin välillä, ja se on ollut suurin ostaja massa- ja paperiteollisuuden tuotteissa. Toiseksi tärkein metsäteollisuuden kauppakumppani ja suurin puutuoteteollisuuden tuotteiden vientimaa oli Britannia. Sen osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä on kuitenkin supistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana vähitellen 17 prosentista nykyiseen 12 prosenttiin. Seuraavaksi tärkeimmät vientimaat olivat Yhdysvallat (7 %), Ranska (6 %) ja Espanja (5 %).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,3 miljardin euron arvosta. Tuonti kasvoi 13 prosenttia edellisvuodesta. Tuonnista 30 prosenttia tuli Ruotsista ja 12 prosenttia Saksasta.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte