METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 846, 11.12.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi-syyskuussa

Puu

Suomeen tuotiin syyskuussa 1,6 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-syyskuun puuntuonti oli 15,7 miljoonaa kuutiometriä, 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koivukuitupuun keskimääräinen tuontihinta oli syyskuussa hieman alle 30 euroa kuutiometriltä. Havukuitupuun ja -hakkeen yksikköarvot olivat noin 32-33 euroa kuutiolta. Havutukkien tuonnista koitui rajalle asti kustannuksia 47-48 euroa ja koivutukista 44 euroa kuutiolta.

Tuontipuun hinnat ovat nousseet kotimaan puukauppaa vähemmän mäntyä lukuunottamatta. Koivukuitupuun tuontihinta oli syyskuussa 1 ja kuusikuitupuun 5 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin - vastaavat kantohinnat nousivat samana aikana 9 ja 7 prosenttia. Havutukeilla tuontihintojen nousuprosentit (4- 5 %) jäivät alle puoleen kantohintojen noususta. Mäntykuitupuulla sekä tuonti- että kantohinta nousivat 10 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta syyskuussa 1,1 miljardin euron arvosta. Tammi-syyskuussa viennin arvo oli 9,2 miljardia euroa, mikä oli ainoastaan 20 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä. 1990- luvun lopulla metsäviennin osuus oli 29 prosenttia ja vielä vuonna 2004 yli 24 prosenttia.

Vuoden 2006 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana papereiden vientimäärät pysyivät korkeina, mutta tärkeimpien paperilaatujen euromääräiset hinnat jäivät melko mataliksi (kuva 2). Massojen vienti oli vilkasta ja vientihinnatkin nousussa. Valkaistun sulfaattisellun keskimääräinen vientihinta oli syyskuussa 10 prosenttia, eli 41 euroa tonnilta korkeampi kuin tammikuussa.

Sahatavaran vientihinnat jatkoivat syyskuussa nousua. Mäntysahatavaran keskimääräinen vientihinta lähestyi 200 euroa kuutiometriltä ja oli 10 prosenttia korkeampi kuin tammikuussa.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte