METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 844, 14.11.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Paperia vietiin elokuussa ennätystahdissa

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa 1,8 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-elokuun puuntuonti nousi 14 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vajaan prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten tuodun puutavaralajin - koivukuitupuun - tuontimäärä pysyi elokuussa historiallisen korkealla. Tammi-elokuun tuontimäärä nousi 4,8 miljoonaan kuutiometriin eli 4 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Se ylitti 18 prosentilla saman ajanjakson koivukuitupuun markkinahakkuut Suomessa.

Havutukin ja -kuitupuun tuontimäärä pieneni tammi-elokuussa 8 prosenttia edellisvuodesta. Havupuun tuonti ei kuitenkaan vähentynyt näin paljon, koska lähes pelkästään havupuusta tehdyn hakkeen tuonti kasvoi 12 prosenttia

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta elokuussa melko tavanomaisesti 1,1 miljardin euron arvosta.

Paperia vietiin elokuussa Suomesta 0,95 miljoonaa tonnia. Kuukauden vientimäärä on ollut näin korkealla vain kahdesti aikaisemmin (kuva 2). Erityisen paljon vietiin hienopapereita, joiden vientimäärä oli 10 prosenttia suurempi kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana.

Massojen vienti on ollut tänä vuonna hyvin vilkasta ja vientihinnatkin nousussa. Tammi-elokuun kumulatiivinen vientimäärä oli jo viideosan korkeampi kuin edellisenä viennin ennätysvuonna 2004. Viime vuoteen verrattuna keskimääräinen vientihintakin nousi 9 prosenttia.

Sahatavaran keskimääräinen vientihinta jatkoi elokuussa nousua. Mäntysahatavaran vientihinta oli viime joulukuuhun verrattuna 17 ja kuusen 11 prosenttia korkeampi.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte