METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 841, 13.10.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Tammi–heinäkuussa tuotiin puuta ennätystahtiin

Puu

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen tuontiennätys (kuva 1).

Kesä- ja heinäkuun kiivas puuntuonti nosti alkuvuoden tuontimäärän 12,3 miljoonaan kuutioon, samalle tasolle kuin edellisvuonna. Tammi–heinäkuussa tuodusta tukki- ja kuitupuusta oli havu- ja lehtipuuta saman verran, eli 5,2 miljoonaa kuutiota. Eniten tuodun puutavaralajin – koivukuitupuun – tuontimäärä kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia 4,1 miljoonaan kuutioon. Havutukin ja -kuitupuun yhteenlaskettu tuonti väheni 0,4 miljoonaa kuutiota. Tuodun havupuun kokonaismäärä ei kuitenkaan pienentynyt juuri lainkaan, sillä hakkeen tuonti kasvoi 15 prosenttia 1,6 miljoonaa kuutioon ja havupuun osuus hakkeesta nousi 89 prosentista 94 prosenttiin.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin heinäkuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli heinäkuulle melko tavanomainen.

Tammi–heinäkuun viennin arvo nousi 7,1 miljardiin euroon. Se oli 28 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, jolloin kesä- ja heinäkuun vaihteessa päättynyt työriita pienensi metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta nousi edellisvuoteen verrattuna mäntytuotteiden vetämänä 7 prosenttia, ja vanerin hinta lehtivanerin vetämänä 3 prosenttia. Massoista valkaistun lehtisulfaatin vientihinta (+18 %, 64 €/tonni) nousi selvästi havusulfaattia (+7 %, 28 €/ tonni) enemmän. Sanoma- ja aikakauslehtipapereiden keskimääräiset vientihinnat nousivat 4–5 prosenttia (21–22 €/tonni) hienopapereiden hintojen pysyessä likimain viime vuoden tasolla.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain.

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte