METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 837, 14.9.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puuta tuotiin alkuvuonna lähes viime vuoden tahtiin

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa puuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli uusi kesäkuun tuontiennätys, vaikka Venäjä korotti havupuun vientitulleja kuun alusta 1,5 eurolla kuutiolta, ja vaatimus puun lajittelusta läpimitan mukaan hidasti vientiä useiden viikkojen ajan.

Tammi-kesäkuun tuontimäärä oli 10,5 miljoonaa kuutiometriä, vain prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Hakkeen (+14%) ja koivutukin (+12%) tuonti kasvoi selvästi, koivukuitupuun (-4%), havukuitupuiden (-5%) ja havutukkien (-10%) tuonti väheni.

Mänty- ja kuusikuitupuun keskimääräiset tuontihinnat jäivät alkuvuonna 5-6 prosenttia alemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Hakkeen tuontihinta nousi peräti 12 prosenttia, koivukuitupuun 5 ja muiden keskeisten puutavaralajien 1-3 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin kesäkuussa 1,1 miljardin euron arvosta. Tämä melko tavanomainen viennin arvo oli yli kolminkertainen tuotantoseisokkien lamauttamaan edelliseen kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin arvo kasvoi neljäsosan.

Keskimääräiset vientihinnat nousivat alkuvuonna lähes kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Sahatavaran keskimääräinen vientihinta kohosi edellisvuodesta seitsemän prosenttia mäntysahatavaran (+11%) vetämänä. Lehtivanerin vientihinta nousi viisi prosenttia havuvanerin hinnan pysyessä lähes ennallaan.

Valkaistun lehti- (+20%) ja havusulfaatin (+6%) keskimääräiset vientihinnat kohosivat selvästi. Sanomalehtipaperin hinta nousi vuoden aikana kuusi ja aikakauslehtipapereiden neljä prosenttia. Hienopapereiden hinnat pysyivät viime vuoden alkupuoliskon tasolla.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte