METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 832, 10.8.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuuden vienti kasvoi toukokuussa

Puu

Suomeen tuotiin toukokuussa 1,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä kasvoi huhtikuusta viisi prosenttia ollen kolme prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tammi-toukokuussa tuotiin puuta yhteensä 8,6 miljoonaa kuutiota, viisi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tärkein tuontipuutavaralaji oli totutusti koivukuitupuu (2,6 milj. m3). Koivutukkia tuotiin vajaa 0,5 miljoonaa kuutiota, joten tukki- ja kuitupuusta oli koivua yhteensä 43 prosenttia. Kuusen osuus oli 33 ja männyn 20 prosenttia. Hake oli lähes kokonaan (94%) havupuuta, joten havupuun osuus kaikesta tuontipuusta oli lähes kolme viidesosaa.

Suomesta vietiin tammi-toukokuussa puuta 0,5 miljoonaa kuutiota, 11 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin toukokuussa 1,1 miljardin euron arvosta. Viennin arvo kasvoi huhtikuusta kuusi prosenttia ja ylitti viime vuoden toukokuun tuotantoseisokkien näivettämän viennin lähes 40 prosentilla.

Tammi-toukokuun viennin arvo nousi, pitkälti alhaisen vertailutason takia, 10 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Puutuoteteollisuudessa nousu oli viisi prosenttia, massoissa 28 ja papereissa sekä kartongeissa noin 10 prosenttia.

Sahatavaran keskimääräinen vientihinta nousi samalla jaksolla mäntytuotteiden (+11%) vetämänä kuusi prosenttia, ja vanerin hinta lehtivanerin (+6%) vetämänä viisi prosenttia. Massoista lehtisulfaatin (+20%) vientihinta nousi selvästi havusulfaattia (+5%) enemmän. Sanoma- ja aikakauslehtipapereiden keskimääräiset vientihinnat nousivat 4-6 prosenttia hienopapereiden hintojen pysyessä viime vuoden alun tasolla.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002-2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte