METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 824, 9.6.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi tammi–maaliskuussa

Puu

Suomeen tuotiin maaliskuussa 1,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–maaliskuun puuntuonti jäi edellisvuoden lukemista kolme prosenttia 5,0 miljoonaan kuutioon. Tuonnin arvo oli 173 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta ja -tukkia, yhteensä runsaat 1,3 miljoonaa kuutiota. Mäntyä tuotiin 0,9 miljoonaa ja haketta 0,6 miljoonaa kuutiota. Noin kolme viidesosaa tuodusta puusta oli havupuuta.

Suomesta vietiin tammi–maaliskuussa puuta hieman alle 0,3 miljoonaa kuutiota. Puun vienti oli tuontiin verrattuna hyvin vähäistä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin maaliskuussa 1,1 miljardin euron arvosta. Tammi–maaliskuussa vienti nousi 3,1 miljardiin euroon, viisi prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kuusi prosenttia. Nousu aiheutui pääosin mäntysahatavaran ja vanereiden vientimäärien ja -hintojen kasvusta.

Metsäteollisuuden viennin arvosta puolet oli papereita. Paperiviennin arvo kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia etenkin aikakauslehtipaperin (+4%), päällystetyn hienopaperin (+2%) ja sanomalehtipaperin (+7%) vientihintojen noustessa. Päällystämättömän hienopaperin hinta laski (–2%). Massojen viennin arvo nousi 24 prosenttia valkaistun sulfaattisellun viennin vetämänä.

Kuva 1: Puun tuonti kuukausittain

Kuva 2. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisten yksikköarvojen ja määrien kehitys kuukausittain 2002–2006.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte