METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 821, 11.5.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Tammi-helmikuun puuntuonti viime vuoden tahdissa

Puu

Suomeen tuotiin helmikuussa 1,6 miljoonaa kuutiota puuta. Tammi-helmikuun tuontimäärä oli 3,1 miljoonaa kuutiota, yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana tuodusta puusta 78 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Latviasta saapui 9 ja Virosta 5 prosenttia tuontipuusta. Vuosi sitten Venäjän osuus oli 81 prosenttia, Latvian ja Viron kummankin 7 prosenttia.

Tammi-helmikuussa tuodusta puusta oli koivukuitupuuta 30 prosenttia. Koivukuitupuu oli edelleen selvästi tärkein tuontipuutavaralaji, vaikka sen osuus tuonnista pieneni vuoden aikana yli viisi prosenttiyksikköä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta helmikuussa 1,0 miljardin euron arvosta, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tammi-helmikuussa metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi kuitenkin viime vuoteen verrattuna neljä prosenttia ja Suomen muun tavaraviennin arvo 13 prosenttia.

Aikakauslehtipaperin keskimääräinen vientihinta on noussut hieman vuoden alussa. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin tonnihinta oli helmikuussa 20 euroa (4 %) ja päällystetyn 10 euroa (2 %) korkeampi kuin joulukuussa. Kartonkien keskimääräinen vientihinta nousi samassa ajassa 18 euroa (3 %). Muiden paperilaatujen hinnat pysyivät ennallaan tai laskivat.

 

Kuva 1

Kuva 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte