METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 817, 12.4.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2006

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti jatkui tammikuussa ennätystahtiin

Puu

Suomeen tuotiin tammikuussa 1,5 miljoonaa kuutiota puuta. Tuontimäärä kasvoi taas uuteen kuukausiennätykseen, kuten on tapahtunut joka kuukausi lokakuusta 2004 alkaen.

Kuusitukin keskimääräinen tuontihinta ylitti tammikuussa 47 euroa ja mänty- sekä koivutukin hinta 44 euroa kuutiolta. Kuusitukin hinta oli viime vuoden tammikuuhun verrattuna 5 prosenttia, muun tukkipuun hinta 2-3 prosenttia korkeampi.

Kallein tuontipuutavaralaji oli tammikuussa eukalyptus, minkä keskimääräinen yksikköhinta oli 48 euroa kuutiolta. Hakkeen tuontihinta oli lähes 37 euroa, ja varsinaisten kuitupuutavaralajien noin 31-32 euroa kuutiolta. Mäntykuitupuun hinta nousi vuodessa 8 ja koivun 5 prosenttia. Kuusikuitupuu halpeni 6 prosenttia ja hake prosentin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammikuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta.

Hieman yli puolet metsäviennistä koostui papereista, joiden keskimääräinen vientihinta kohosi joulukuusta kaksi ja viennin arvo kolme prosenttia. Sanomalehtipaperin vientihinta nousi lähes 460 euroon tonnilta, 11 prosenttia korkeammaksi kuin vuotta aikaisemmin. Enemmän viedyissä paperilaaduissa vuosimuutokset olivat pienempiä. Kaikkien papereiden hinnat ovat kuitenkin kaukana vuosituhannen alun tasosta.

Kartonkiviennin arvo nousi joulukuun notkahduksesta 10 prosenttia vientimäärien ja -hintojen kohotessa. Flutingin keskimääräinen vientihinta jatkoi nousuaan ja kohosi joulukuusta 6 prosenttia.

 

Kuva 1

Kuva 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte