METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 812, 20.3.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2005

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti paisui yli 21 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2005 - Metsäteollisuuden vienti supistui 10,7 miljardiin euroon

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui kiivaana vuoden 2005 loppuun asti. Joulukuussa tuotiin puuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä nosti koko vuoden tuontimäärän kuukausittaisen ennakkotietosarjan mukaan 21,2 miljoonaan kuutioon. Tuontipuun arvo oli 730 miljoonaa euroa. Tuonnin määrä ja arvo kasvoivat edellisestä vuodesta noin neljäsosan. Puun tuonti on lisääntynyt vuoden 2000 hienoista notkahdusta lukuunottamatta jo 10 vuotta (kuva 1). Vuonna 2005 tuontipuusta 79 prosenttia oli peräisin Venäjältä, 7 Latviasta ja 6 Virosta (taulukko 3).

Vuoden 2005 lopulliset ulkomaankauppatilastot valmistuvat Tullihallituksessa kesään mennessä. Niiden perusteella puun tuonti noussee noin 21,5 miljoonaan kuutioon.

Puun vienti kasvoi edellisvuodesta 40 prosenttia 1,5 miljoonaan kuutioon

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti kärsi vuonna 2005 paperiteollisuuden työtaistelusta. Se romahdutti massan, paperin ja kartongin viennin touko-heinäkuussa ja heijastui myös sahatavaran vientiin (kuva 3). Metsäteollisuuden koko vuoden vienti supistui edellisvuodesta 11 prosenttia 10,7 miljardiin euroon. Muu tavaravienti kasvoi 13 prosenttia, joten metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä pieneni viidesosaan.

Tärkeimpien massa- ja paperilaatujen viennin määrät ja arvot tippuivat 10-15 prosenttia. Sahatavarassa pudotus jäi pienemmäksi. Papereiden ja kartonkien useita vuosia jatkunut hintojen lasku pysähtyi ja niiden jalosteiden keskimääräinen vientihinta nousi edellisestä vuodesta 8 prosenttia. Havuvanerin keskimääräinen vientihinta nousi 9 ja koivupäällysteisen vanerin 7 prosenttia.

 

Kuva 1

Kuva 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte