METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 804, 7.2.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2005

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Metsäteollisuustuotteiden vienti 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Puu

Suomeen tuotiin marraskuussa 1,7 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli kolmen edellisen kuukauden tapaan lähes 40 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin (kuva 1).

Tammi-marraskuussa puuntuonti nousi 19,7 miljoonaan kuutiometriin. Se oli peräti 28 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, vaikka silloinkin päädyttiin puun tuontiennätykseen. Todennäköisesti koko vuoden 2005 tuontimäärä oli noin 21,5 miljoonaa kuutiometriä. Neljä viidesosaa puusta oli peräisin Venäjältä, seuraavaksi eniten puuta tuotiin Latviasta ja Virosta.

Puuta vietiin Suomesta tammi–marraskuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi viidesosaa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta marraskuussa 1,1 miljardin euron arvosta. Se oli kolme prosenttia enemmän kuin edellisessä kuussa, vaikka tärkeimmissä tuoteryhmissä vientimäärät ja keskimääräiset vientihinnat olivat samaa suuruusluokkaa kuin edellisessä kuussa (kuva 2).

Kumulatiivinen vienti jäi tammi–marraskuussa 9,7 miljardiin euroon, 11 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Massa- ja paperiteollisuuden viennin määrä ja viennin arvo pienenivät 13 prosenttia, puutuoteteollisuuden viennin arvo 6 prosenttia.

Suomeen tuotiin tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteita 1,1 miljardilla eurolla. Se oli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kuva 1

Kuva 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte