METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 801, 11.1.2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2005

Toimittaja: Jukka Torvelainen

Puun tuonti ylitti edellisen vuoden ennätyksen jo lokakuussa

Puu

Suomeen tuotiin lokakuussa 2,0 miljoonaa kuutiometriä puuta. Se oli puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammi–lokakuun puuntuonti, 17,9 miljoonaa kuutiometriä, ylitti jo koko edellisen vuoden tuontimäärän selvästi. Mikäli tahti pysyi samana marras- ja joulukuussa, paisui puuntuonti kalenterivuonna 2005 noin 22 miljoonaan kuutiometriin.

Koivukuitupuuta tuotiin tammi–lokakuussa 5,9 miljoonaa kuutiometriä, 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten nousua oli havukuitupuun tuonnissa, joka kasvoi 74 prosenttia 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Havutukkien tuonti kasvoi 12 prosenttia 3,8 miljoonaan kuutiometriin ja hakkeen tuonti kolmasosan 2,1 miljoonaan kuutiometriin. Hakkeesta oli havupuuta noin 90 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardin euron arvosta. Tammi–lokakuussa viennin arvo oli 8,7 miljardia euroa, 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Puutuoteteollisuuden tammi–lokakuun vientimäärät jäivät kautta linjan selvästi edellisvuodesta. Sahatavarassa myös keskimääräiset vientihinnat laskivat muutamaan prosentin ja viennin arvo 12 prosenttia. Viilussa, lastulevyssä ja vanerissa tilanne oli parempi, sillä keskimääräiset vientihinnat nousivat 5–8 prosenttia edellisestä vuodesta. Massa- ja paperiteollisuudessa sekä yhteenlaskettu viennin määrä että viennin arvo pienenivät 15 prosenttia.

Suomeen tuotiin tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteita 1,0 miljardilla eurolla. Tuontipuun arvo samalla jaksolla oli 0,6 miljardia euroa.

Kuva 1

Kuva 2


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte