METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 847, 12.12.2006

Puukauppa, marraskuu 2006

Toimittaja: Martti Aarne

Marraskuun puukauppa nousi 5,3 miljoonaan kuutiometriin

Puukauppa jatkui tavanomaista vilkkaampana myös marraskuussa. Teollisuus osti yksityismetsien puuta 5,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vuoden korkein ostomäärä. Määrä oli 45 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja noin kolmanneksen vuosien 1996–2005 marraskuun keskiarvon yläpuolelle. Kasvu kohdistui pystykauppoihin ( +58  % marraskuuhun 2005 verrattuna), sitä vastoin hankintakauppojen puumäärät vähenivät yli 20 prosenttia. Vaikka puukauppa käy hyvin, teollisuuden puuhuolto on paikoitellen vaikeuksissa heikkojen korjuuolosuhteiden takia.

Kantohinnat nousivat edelleen selvästi marraskuussa. Mänty- ja kuusitukin sekä kaikkien kuitupuutavaralajien keskimääräiset kantohinnat olivat 2 prosenttia korkeampia kuin lokakuun puukaupoissa. Vain koivutukin koko maan kantohinta oli edelliskuukauden tasolla. Sahatavaran hyvä markkinatilanne heijastuu myös raakapuumarkkinoille. Mäntytukin keskimääräinen koko maan kantohinta oli marraskuussa 19 prosenttia (8,1€/m³) korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusitukin kantohinta nousi kaikkien aikojen ennätykseen, 53 euroon kuutiometriltä. Vuoden aikana kuusitukin kantohinta on noussut 14 prosenttia (6,3 €/m³). Kuitupuun kantohinnat ovat vuoden aikana nousseet puulajista riippuen 9–12 prosenttia.

Myös hankintahinnat ovat kohonneet, joskin muutokset ovat kantohintoja maltillisempia. Marraskuun keskimääräinen hankintahintataso oli vajaan prosentin korkeampi kuin lokakuussa. Myös hankintakaupoissa suurimmat nousut vuoden 2005 marraskuusta ovat mäntytukin (12 %) ja kuusitukin (10 %) hankintahinnoissa.

Tammi–marraskuun kumulatiivinen ostokertymä yksityismetsistä – 30,3 miljoonaa kuutiometriä – nousi 13 prosenttia suuremmaksi kuin vuosi sitten. Vuoden alkupuoliskolla puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista ja ostomäärät jäivät viidenneksen pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Puukauppa vilkastui alkukesällä hinnankorotusten vauhdittamana, ja syyskaudella markkinoille tulleet puumäärät ovat olleet noin 50 prosenttia edellisvuotta suurempia. Tällä hetkellä puukauppa on vähitellen hiljenemässä joulua kohden. Vuoden 2006 kokonaisostoissa päästään arviolta 33 miljoonaan kuutiometriin, mikä on suunnilleen saman verran kuin viitenä viime vuonna keskimäärin.

Kuvat 1–4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte